Vad är Rotary ?

Världen första och största service organisation. Ett yrkesnätverk organiserat i lokala klubbar med sammanlagt 1,2 miljoner medlemmar som gör humanitär insatser i världen. I Sverige är vi ca 20 000 Rotarianer i ca 480 klubbar.

Vilka humanitära insatser ?

Våra internationell service projekt avser främst dessa ändamål :

  • Fred
  • Kvinnors och barns hälsa och säkerhet
  • Rent vatten
  • Läskunnighet och utbildning
  • Sjukdomsbekämpning
  • Stimulera den lokala ekonomin
  • Rädda miljön
  • Lokala projekt

Hur då ?

Genom att samla in medel som förvaltas och fördelas av Rotary Foundation en av världens största privata välgörenhetsorganisationer och genom hundratusentals timmars volontärinsatser i projekt inom bl a ovan nämnda områden.

Ge några exempel ?

1/ Rotary har under 20 år tillsammans med WHO och CDC i USA samt under senare år Bill och Melinda Gates Foundation finansierat och vaccinerat miljontals barn mot den mycket smittsamma sjukdomen polio vilket lett till att polio idag i praktiken är utrotat i världen. (www.endpolio.org)

2/Vårt fredsprogram där vi varje år utbildar ca 100 freds-ambassadörer vid fem olika toppuniversitet i världen i fred och konfliktlösning bl a vid Uppsala Universitet. (www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships)

Vad är Stockholm Global City ?

Den yngsta Rotaryklubben i Stockholm grundad 27 juni 2018. Vi är f n 20 medlemmar mellan 27-70 år med  11 olika nationella bakgrunder samt en mångfald professionella specialiteter.

Vilka insatser gör ni ?

Vi är främst aktiva inom med integrationsfrämjande insatser t ex mentorskap och ledarskap samt personlig utveckling.

Hur då ?

Flera av oss är mentorer till nyanlända högutbildade eller ungdomar inom ramen för Stockholms stads s k Integrationspakt.

Vi har under två år bedrivit en ungdomsledarutbildning i Järva i samarbete med Stockholms stad. Den kommer fortsättningsvis att ske i samarbete med Fryshuset och Värmdö skärgårds RK. Vi genomför även sedan fem år en årlig en internationell ledarutbildning för unga professionella – International RYLA i samarbete med det polska Rotarydistriktet.( http://intrylazone1718.org)

Och nu projektet R3 !

%d bloggare gillar detta: