Teamet

Sarah Wamala Andersson har en multi-professionell yrkeserfarenhet och en multidisciplinär akademiskutbildning från universitet på olika kontinenter och tjänstgör idag som professor i hälso- och välfärdsteknik vid ett svenskt universitet. Se även under fliken ”Shift your mind……….”

Joseph Tourang är coach, utbildare och management konsult som jobbar med organisatorisk och personlig förändring. Med hög energi, närvaro och kunskap hjälper han till att skapa bestående resultat som är hållbara över tid.

Lars Erik Lundqvist är CCM – Coach, Konsult och Mentor i eget företag, och har arbetat som ledare i större företag och organisationer i Sverige och Internationellt. Den största drivkraften för honom är att hjälpa människor komma till insikten om att livet ofta blir betydligt enklare och mer produktivt när man slutar tro på allt vad man tänker! Lars Erik är också president i Stockholm Global City RK

Per Englund är civilingenjör i Industriell Ekonomi och är en erfaren ledare med mångårig erfarenhet ifrån olika befattningar i näringslivet som chef, projektledare och konsult. Per har också varit verksam som egen företagare i konsultbranchen. Per är en av grundarna till Stockholm Global City Rotary Club och dess förste president. Han är också ansvarig för distrikt 2350s Ryla

Kristofer Erlandsson är en erfaren processkonsult och utbildare i ledarskap. Upphovsman till en rad välkända process-simuleringsprogram bl a Spelets regler om EUs beslutsprocess och Triple Helix Management om samverkan för regional ekonomiskutveckling. Dessa program har i olika anpassade versioner framgångsrikt genomförts med företrädare för regeringskanslier,myndigheter, branschorganisationer och företag i en lång rad medlemsländer i EU. Kristofer är past district governor (2016-17) i D 2350 och är också en av upphovsmännen till International RYLA. som han lett tillsammans med Per Englund under fem år.

%d bloggare gillar detta: