Home

R3 – starten på en ny väg till personlig utveckling.

Livet är fullt av möjligheter men flesta av oss har en sådan tempofylld tillvaro att vi sällan stannar upp för att reflektera över våra egna förbättringsmöjligheter. Har du någon gång frågat dig själv vad som skulle hända om Du uppfyllde din sanna potential?

Nu har Du möjligheten! Stockholm Global City´s projekt ”R3” syftar till att hjälpa Dig som vill bli en bättre version av Dig själv, att nå de mål du har i ditt liv.

Programmet består av två delar: en workshop under två dagar och en individuell uppföljande aktivitet med stöd av en mentor/coach. Vi arbetar med kunskapsbaserade metoder för mental utveckling, bl a föreläsning, samtal i grupp och övningar individuellt eller i grupp.

“Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — across the globe, in our communities, and in ourselves.” (Rotary´s vision)

R3-dagarna

  1. REFLECTION Vi reflekterar över var vi befinner oss i våra liv och vad vi vill uppnå. Tillsammans gör vi målbilden så detaljrik som möjligt, vilket gör den verkligare.
  2. RESOURCING Du inventerar dina resurser och nätverk och får på så sätt en klarare bild av dina nya möjligheter och alternativ.
  3. ROADMAPPING med bas av vad vi kommit fram till under de första två delmomenten skapar du en plan för din fortsatta utveckling, en karta och en tydlig väg till ditt mål.

Mentor/coach stöd

Efter det inledande programmet får Du en mentor eller coach som stöd i Ditt arbete att följa upp din egen roadmap. Efter 3 månader samlas vi åter och stämmer av hur långt Du kommit

Förväntade effekter för Dig

  • Ökat självförtroende, självkänsla och egenmakt
  • Transformation med hjälp av en personlig roadmap (med tydliga mål som ger Dig riktning framåt, mer positiva mindset och attityder, strategi för bättre hälsa)
  • Ökat livskvalitet och välbefinnande
  • Ökat nätverk

Nästa R3 tillfälle

Vi planerar en ny omgång med R3 hösten 2021 då vi hoppas kunna genomföra programmet fysiskt.

Rotary fundraising

Av intäkterna från R3 projektet kommer vi att avsätta 25 % för bidrag till Rotary Foundation och 25 % till klubbens projektkonto för lokala projekt. Du får alltså professionell hjälp med din personliga utveckling samtidigt som du bidrar till Rotarys och klubbens arbete med att göra gott i världen. En riktig win-win situation !